Vyhlášeno výběrové řízení na dodávku softwarového řešení

Dne 2.12.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku softwarového řešení. Výběrové řízení bude probíhat jako zjednodušené podlimitní řízení, a je otevřeno pro všechny uchazeče. Výběrové řízení probíhá listinnou formou, lhůta pro podání nabídek je do 18.12.2014 9:00. Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení této lhůty. Veškerá zadávací dokumentace je zvěřejněna na profilu Moravského zemského muzea na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/MZM.

Vyhlášeno výběrové řízení na dodávku HW

Dne 16.10.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele hardwarového vybavení a běžného softwarového vybavení pro potřeby projektu. Výběrové řízení T004/14V/00039333:271 Dodávka HW a SW vybavení a virtualizace serverů bylo zveřejněno na elektronickém tržišti tendermarket.cz. Termín pro podání nabídek je do 29.10.2014 10:00.

Administrátor výběrových řízení

11.8.2014 bylo uzavřeno výběrové řízení na Administraci výběrových řízení. Vítězem soutěže se stala Regionální poradenská agentura, s.r.o., která poskytuje služby v oblasti přípravy a realizace podobných projektů již od roku 2002. Smlouva s Regionální poradenskou agenturou byla podepsána 5.9.2014 a okamžitě byla zahájena příprava zbývajících výběrových řízení projektu.