Harmonogram projektu

30. 6. 2015 – předpokládané uvedení systému do zkušebního provozu

listopad 2014 – vyhlášení výběrového řízení na dodavatele softwarového řešení

listopad 2014 – vyhlášení výběrového řízení na dodavatele hardware

podzim 2014 – tvorba zadávací dokumetace