Vyhlášeno výběrové řízení na dodávku softwarového řešení

Dne 2.12.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku softwarového řešení. Výběrové řízení bude probíhat jako zjednodušené podlimitní řízení, a je otevřeno pro všechny uchazeče. Výběrové řízení probíhá listinnou formou, lhůta pro podání nabídek je do 18.12.2014 9:00. Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení této lhůty. Veškerá zadávací dokumentace je zvěřejněna na profilu Moravského zemského muzea na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/MZM.