Dokončeno výběrové řízení na dodávku HW

Dne 29.10.2014 byly otevřeny nabídky, které byly doručeny prostřednictvím elektronického tržiště ve výběrovém řízení T004/14V/00039333:271 Dodávka HW a SW vybavení a virtualizace serverů. Obě doručené nabídky splnily kritéria zadávacího řízení.

Dne 3.11.2014 byly nabídky posouzeny hodnotící komisí a byl vybrán vítěz výběrového řízení, společnost FS CODES s.r.o., která nabídla nejnižší cenu dodávky.

Dne 7.11.2014 byla podepsána smlouva se společností FS CODES s.r.o. a byla zahájena realizace dodávky HW a SW vybavení projektu.