Vyhlášeno výběrové řízení na dodávku HW

Dne 16.10.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele hardwarového vybavení a běžného softwarového vybavení pro potřeby projektu. Výběrové řízení T004/14V/00039333:271 Dodávka HW a SW vybavení a virtualizace serverů bylo zveřejněno na elektronickém tržišti tendermarket.cz. Termín pro podání nabídek je do 29.10.2014 10:00.