Žádost o finanční podporu byla předložena na Odbor strukturálních fondů MV ČR dne 5. 6. 2014.
Dne 20. 8. 2014 byla finanční podpora schválena.

Dokončení realizace projektu

Dokončení realizace projektu Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES

Dne 21. října 2015 byla dokončena a akceptována 2. etapa realizace vývoje softwarového řešení CES on-line. Jeho předáním byl finalizován nejen vývoj tohoto softwarového systému, ale zároveň byla završena realizace celého projektu.

Celý příspěvek

Výběrové řízení na dodávku CES on-line dokončeno

Dne 28. 1. 2015 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele softwarového řešení CES on-line výběrem nejvhodnější nabídky, kterou byla nabídka společnosti Cosmotron Bohemia s.r.o.

Do výběrového řízení se přihlásily 3 společnosti, a to společnost Autocont CZ a.s., společnost A-WebSys spol. s r.o. a společnost Cosmotron Bohemia s.r.o. Otevírání obálek proběhlo dne 18. 12. 2014. Uchazeči byli následně žádáni o doplnění některých skutečností a upřesnění nabídek.

Následně bylo nutné s ohledem na pravidla IOP předat dokumentaci výběrového řízení a návrh smlouvy řídícímu orgánu IOP a smlouva bude podepsána až po odsouhlasení řídícím orgánem IOP.

Veškerá dokumentace k veřejné zakízce je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjAxNDAwNCZNWk0=