Archiv autora: iroznovsky

Výběrové řízení na dodávku CES on-line dokončeno

Dne 28. 1. 2015 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele softwarového řešení CES on-line výběrem nejvhodnější nabídky, kterou byla nabídka společnosti Cosmotron Bohemia s.r.o.

Do výběrového řízení se přihlásily 3 společnosti, a to společnost Autocont CZ a.s., společnost A-WebSys spol. s r.o. a společnost Cosmotron Bohemia s.r.o. Otevírání obálek proběhlo dne 18. 12. 2014. Uchazeči byli následně žádáni o doplnění některých skutečností a upřesnění nabídek.

Následně bylo nutné s ohledem na pravidla IOP předat dokumentaci výběrového řízení a návrh smlouvy řídícímu orgánu IOP a smlouva bude podepsána až po odsouhlasení řídícím orgánem IOP.

Veškerá dokumentace k veřejné zakízce je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjAxNDAwNCZNWk0=

Vyhlášeno výběrové řízení na dodávku softwarového řešení

Dne 2.12.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku softwarového řešení. Výběrové řízení bude probíhat jako zjednodušené podlimitní řízení, a je otevřeno pro všechny uchazeče. Výběrové řízení probíhá listinnou formou, lhůta pro podání nabídek je do 18.12.2014 9:00. Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení této lhůty. Veškerá zadávací dokumentace je zvěřejněna na profilu Moravského zemského muzea na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/MZM.