Dokončení realizace projektu

Dokončení realizace projektu Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES

Dne 21. října 2015 byla dokončena a akceptována 2. etapa realizace vývoje softwarového řešení CES on-line. Jeho předáním byl finalizován nejen vývoj tohoto softwarového systému, ale zároveň byla završena realizace celého projektu.

Celý příspěvek

Výběrové řízení na dodávku CES on-line dokončeno

Dne 28. 1. 2015 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele softwarového řešení CES on-line výběrem nejvhodnější nabídky, kterou byla nabídka společnosti Cosmotron Bohemia s.r.o.

Do výběrového řízení se přihlásily 3 společnosti, a to společnost Autocont CZ a.s., společnost A-WebSys spol. s r.o. a společnost Cosmotron Bohemia s.r.o. Otevírání obálek proběhlo dne 18. 12. 2014. Uchazeči byli následně žádáni o doplnění některých skutečností a upřesnění nabídek.

Následně bylo nutné s ohledem na pravidla IOP předat dokumentaci výběrového řízení a návrh smlouvy řídícímu orgánu IOP a smlouva bude podepsána až po odsouhlasení řídícím orgánem IOP.

Veškerá dokumentace k veřejné zakízce je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjAxNDAwNCZNWk0=