logo CES online logo MZM logo CITeM

Projekt Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/17.09385
Projekt Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES (Centrální Evidence Sbírek muzejní povahy) Ministerstva kultury zásadním způsobem modernizuje a zefektivňuje centrální správu kulturního dědictví paměťových institucí (muzeí a galerií) a samotné fungování těchto institucí při poskytování veřejných služeb a naplňování poslání těchto institucí definovaných v jejich zřizovacích listinách.
Projekt byl pracovně pojmenován jako CES on-line, neboť přináší do systému CES možnosti přímé editace dat a on-line přístupu k datům. Původní vlastnosti systému CES zůstanou přitom plně k dispozici.

VÍCE   |   PŘIHLÁŠENÍ


logo IOP + EU + MVCR logo MK ČR
©  CITeM 2005 - 2015